Overons.jpg

Over ons

Over de Stichting
Stichting Muziek en Meer Ars Musica is in Friesland een unieke stichting. Wij bieden kinderen én volwassenen een leven lang muziek. Muziek is onmisbaar in de samenleving. Het geeft veel plezier, het maakt sociaal en heeft een positieve invloed op de werking van de hersenen.
De stichting wil niet alleen de ontwikkeling van de deelnemers stimuleren, maar zelf ook naar buiten toe laten zien dat kunst haar eigen waarde heeft.
 
Activiteiten
We verzorgen muzikale educatieve en recreatieve activiteiten die voor iedereen bereikbaar zijn. We laten mensen kennismaken met het plezier en de schoonheid van muziek.
Iedereen kan onder professionele leiding muziek (leren) maken tijdens onze lessen, samenspelgroepen en workshops. Daarnaast bieden we ook concerten aan, gegeven door professionele muzikanten.
 
SBBI-status
De vele samenspelmogelijkheden geven een positieve impuls en binding binnen onze samenleving en daarvoor hebben we van de overheid de status SBBI (Samenleving Belangen Behartigende Instelling) toegewezen gekregen.
 
Docenten en vrijwilligers
Ars Musica kan bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers en docenten die muziek in onze maatschappij een warm hart toedragen. De docenten die werkzaam zijn bij Ars Musica vind je bij het aanbod van de lessen.
 
Wil je ons ondersteunen? Kijk dan op de pagina ‘Wat kun jij doen voor Ars Musica’ of 'Word Vriend [link moet nog]’. Er zijn veel dingen te doen en wij zijn blij met wat jij ons biedt!

Bestuur en Administratie

Fred Hoogenboom, voorzitter
Fred Hoogenboom 500pxIn 2010 heb ik Ars Musica mee opgericht. Na het opheffen van het Centrum voor de kunsten A7 heb ik geholpen om een structuur te creëren waarbinnen enkele, door mij hoog geachte, muziekdocenten hun werk op een hen passende manier konden voortzetten. Dat deed ik, omdat ik deelnam (en nog steeds deelneem) in een door Paul van der Voort opgericht barokensemble. Ik speel inmiddels muziek op dwarsfluit en traverso in allerlei verschillende combinaties en probeer samen met een hele goede traverso-leraar mijn spel te verbeteren.
 
Fred Hoogenboom
Plezier in muziek maken is wat mij drijft, en ik wil het voor andere mensen mogelijk maken om die ervaring ook op te doen.
In het bestuur werk ik samen met mensen die muziek ook een warm hart toedragen.
Ieder bestuurslid werkt vanuit zijn eigen achtergrond en deskundigheid. Ik begon ermee in een periode waarin ik bezig was te stoppen met mijn werk. Ik was onder meer werkzaam als leidinggevende in het gevangeniswezen, bij de Raad voor de Kinderbescherming en op het hoofdkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Ik merk nu dat, als je eenmaal stopt met werken, er steeds weer andere, nieuwe uitdagingen op je pad komen. Ik ben bijvoorbeeld ook voorzitter van de Historische Vereniging Bakkeveen.
Verder ben ik vader van drie kinderen en een grootvader die gek is op zijn acht kleinkinderen. Ik hoop dat zij, net als ik, veel van muziek gaan genieten.

Jan Holtrop, algemeen bestuurslid
Jan Holtrop 500pxVanuit mijn brede muzikale expertise hoop ik als algemeen bestuurslid een relevante bijdrage te kunnen leveren aan Ars Musica. Muziek was en is nog steeds “mijn vak” en mijn passie.
 
Ik ben actief geweest als cornettist en trompettist bij het NCRV koper- en blazers ensemble. Ik speelde kamermuziek en was remplaçant bij verschillende symfonie orkesten. Verder dirigeerde ik graag. Ik was dirigent bij verschillende amateur blaasorkesten zoals Flevo Brass Emmeloord, Melodia Luttelgeest en Crescendo Steenwijk. Professionele ensembles die ik dirigeerde waren o.a. koperensemble De Styl en het NCRV blazers ensemble.
 
Jan Holtrop over de meerwaarde van muziek (maken)
In een kruiswoord puzzel, waar ik nu tijd voor heb, werd een ander woord gevraagd voor ‘beschavingsniveau’. Ik had al drie keer een u en het gevraagde woord bleek cultuur te zijn. Aan die cultuur draag ik graag een steentje bij...
Als docent was ik vanaf 1969 verbonden aan muziekschool Schoterwerven wat later het Centrum voor de Kunsten A7 werd. Vanaf 1978 doceerde ik aan de muziek vakopleiding in Leeuwarden (MPA) en na 1990 in Groningen aan het Prins Claus Conservatorium als hoofd- en bijvakdocent trompet. Verder was ik enige jaren docent HaFaBra aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.
 
Van 2002 tot mijn pensionering in 2012 werkte ik als consulent en projectleider muziek bij Keunstwurk in Leeuwarden.
 
Cees Smit, algemeen bestuurslid
Cees SmitBij de oprichting van Ars Musica in 2010 heeft Paul van der Voort mij gevraagd of ik zitting wilde nemen in het bestuur. Twee routes in mijn werkzame leven hebben daarbij een rol gespeeld. Ten eerste had ik door mijn werk als Cao-onderhandelaar bestuurlijke ervaring en kennis van arbeidscontracten. En ten tweede startte ik ruim 25 jaar geleden een bedrijf in strijkinstrumenten. Samen met mijn vrouw (amateurvioliste) doe ik de reparatie, restauratie, verhuur en verkoop van violen, altviolen, cello’s en contrabassen.
 
Cees Smit
Bij alle activiteiten ligt de nadruk op kwaliteit en het speelplezier van kinderen en volwassenen.
Ik heb een speciale passie voor de viool. In diverse opleidingen heb ik veel over hout, houtsoorten en de bewerking daarvan geleerd. Specifieke kennis van vioolbouw deed ik op bij Duitse vioolbouwers. De contacten met hen zijn nog steeds intensief. Door het bezoeken van internationale beurzen houden wij ons op de hoogte van de ontwikkelingen en onderhouden wij onze netwerken.
Bij alle activiteiten ligt de nadruk op kwaliteit en het speelplezier van kinderen en volwassenen. Een doelstelling die we ook terugvinden bij Ars Musica.

Jan Aandewiel, penningmeester
Jan Aandewiel 500pxAls penningmeester zorg ik ervoor dat de rekeningen betaald worden en ik let er op dat Ars Musica financieel gezond blijft. Onmisbaar daarbij is Hannie Stap die de ledenadministratie doet en verantwoordelijk is voor het versturen van de rekeningen naar de leerlingen.
 
Jan Aandewiel
Muziek over je heen laten komen is toch het mooiste wat er is, daar kan ik echt blij van worden.
Zelf speel zelf ik geen muziekinstrument meer, maar muziek over je heen laten komen is toch het mooiste wat er is, daar kan ik echt blij van worden. Met het steentje dat ik bijdraag aan Ars Musica hoop ik dat er de komende jaren nog veel mensen blij gemaakt kunnen worden.

Hannie Stap, leerlingenadministratie
Hannie Stap 200pxToen ik in 2010 stopte met werken, en Paul van der Voort op hetzelfde moment startte met Ars Musica, heb ik spontaan mijn hulp aangeboden.
Ik speelde al een aantal jaren met veel plezier dwarsfluit in het Huisorkest van Paul en dit leek mij een mooie combinatie van hobby en vrijwilligerswerk. Ik heb de administratie opgezet en houd deze nu dus al weer zeven jaar draaiende.
 
Hannie Stap
Ik vind het geweldig om met anderen te musiceren en hoop het nog lang te kunnen doen.
Een paar jaar terug, op de eindpresentatie van een Blokfluitdag in de Rinkelbom, ben ik onder de indruk geraakt van de basblokfluiten. Dat heeft mij doen besluiten om ook basblokfluit te gaan spelen. Inmiddels speel ik met veel plezier beide instrumenten, in zowel het Huisorkest als ook het barokensemble in Heerenveen. En op de jaarlijkse Blokfluitdag kan ik nu zelf meedoen, en niet alleen toehoren!
ArsMusicalogoRGBDe Manege 34, 8409 JS Hemrik | arsmusica.friesland@gmail.com