Workshop ingetogen kerst uit 1600

Van Donderdag 28 december 2023; 14:00 tot 16:30
Categorieën: Workshops
Kosten: 15,--
 
Ingetogen kerstmuziek rondom ‘Onschuldige Kinderen’.
 
 
‘Onnozele Kinderen’ is de officiële Nederlandse term, waarbij Onnozel ‘onschuldig’ betekent. De dag dat het verhaal van Matteüs over de kindermoord van Bethlehem centraal staat. Toen koning Herodes hoorde dat er een kind geboren was die Koning zou worden, gaf hij het bevel alle jongetjes jonger dan twee jaar te laten vermoorden. Een gruweldaad die bezongen wordt in William Byrds Lullaby en in het Nederlandsche lied O Kerstnacht. Leven en dood liggen hier heel dicht bij elkaar. De toorn van de wereldlijke machthebber is een dieptepunt van wat mensen elkaar aan doen.  
 
De muziek die in deze workshop zal klinken is van rond 1600. De meerstemmige instrumentaal gespeelde zettingen met eenstemmig gezongen melodiepartij kleuren deze ingetogen liederen dit verhaal verder in. De geboorte (openingslied), de verhouding met God (psalm), het verhaal van de kindermoord (Byrds Lullaby), een deel uit het Onze Vader (Remember not), vredeswens (Da pacem) en slotlied O Kerstnacht vormen samen een vage afspiegeling van een gezongen viering; een meditatieve middag.
 
Maar wat een prachtige mooie weemoedige klanken zijn het, die de componisten van die tijd gebruiken om zo’n verhaal te vertellen. Schoonheid die de ellende van het verhaal verre overstijgt en ons het onderwerp haast doet vergeten. 
 
Meedoen aan deze workshop is voor strijkers, grote blokfluiten en zangers/zangeressen. 
Stemming: a=440 (normale moderne stemming)
De muziek is voor de instrumenten niet moeilijk maar vergt wel goed maatgevoel (telwerk). Voor de zang zijn er oefenfiles of youtubefilmpjes om met mee te zingen. De muziek moet zelfstandig ingestudeerd worden en op deze donderdagmiddag 28 december gaan we het samen zo mooi mogelijk maken..
Belangstellenden die willen komen luisteren zijn welkom, de Skans is open. In- en uitlopen is mogelijk.
 
Inschrijven deelnemers via inschrijfformulier workshops
Vermeld duidelijk welke stem u heeft of welk instrument u bespeelt. Muziek wordt toegezonden per mail.
 
Een greep uit wat we gaan doen: Sweet was the song (ca 1600), Lullaby (W. Byrd), Remember not (Purcell), O kerstnacht (tekst van Vondel).
 
 

ArsMusicalogoRGBDe Manege 34, 8409 JS Hemrik | arsmusica.friesland@gmail.com